Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå / Aktuelt / Antall i seremoni - totalt 20 stk

Antall i seremoni - totalt 20 stk

18.3.2020: Seremonier vil nå bli gjennomført med maksimalt 20 personer tilstede. Dvs at prest/forretter, organist, musikkere og kirketjener skal regnes inn i disse 20. Det er heller ikke anledning til å stå på utsiden eller oppholde seg i nærheten.

Spørsmål? Ring oss på 333 81 200

Kontakt Oss
x