Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå / Aktuelt / Begrense smittefaren - kontorbesøk og samtaler

Begrense smittefaren - samtaler og kontorbesøk

For å begrense smittefaren ønsker vi å bli kontaktet på telefon fremfor besøk på våre kontorer. Begravelsesbyråene er innenfor samfunnskritiske yrkesgrupper og må være operative hele døgnet. Samtaler vil vi ta over telefon for å ivareta både dere som pårørende og oss her på byrået i denne vanskelige tiden. Dette har vi god erfaring med og dette fungerer fint. Med vennlig hilsen alle oss.

Kontakt Oss
x