Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå / Aktuelt / DIREKTEOVERFØRING AV SEREMONI

DIREKTEOVERFØRING AV SEREMONI

På grunn av "koronasituasjonen" vil noen seremonier sendes direkte. Navn og klokkeslett kunngjøres i forkant.

Viktig - les dette:

Vær klar over at sendingens kvalitet er avhengig av teleoperatørens 4G dekning inne i kirke/kapell/seremonirom

Direktesendingen er kostnadsfri for familien. Det er stor variasjon fra stille stund til kraftig orgelmusikk, noe som er krevende lydmessig - noe som kan gi sus og knitring i høyttalere. Anbefaler at du bruker nettbrett eller telefon til å følge seremonien. (ikke PC og TV

Direkteoverføring av seremoni2

Kontakt Oss
x