Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå / Aktuelt / Deltagerlister - gravferd

Deltagerlister - gravferd

Myndighetene krever en oversikt over hvem som har deltatt i en gravferd med tanke på eventuell smittsporing

Myndighetene krever en oversikt over hvem som har deltatt i en gravferd med tanke på eventuell smittsporing

Liste deltagere gravferd

Covid-19-forskriftens §13 sier følgende om krav til oversikt over deltakere:«Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.»

Kontakt Oss
x