Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå / Aktuelt / Informasjonsfilm om planlegging av begravelse

Hva gjør jeg nå?

EN INFORMASJONSFILM

Når man opplever det å miste noen, vil det naturlig nok være mange spørsmål som oppstår.

For å hjelpe til i tiden man går inn i, og i forkant av møtet med oss i byrået har vi laget en liten informajsonsvideo - som sier litt om hva man kanskje bør gjøre seg opp noen tanker rundt.

Vi håper at denne filmen kanskje kan være til hjelp, for de som opplever å havne i en vanskelig og krevende situasjon, hvor praktiske avgjørelser skal tas parallelt med sorg og savn.

Kontakt Oss
x