Minnelund

Alternativ til tradisjonelt gravsted

På flere kirkegårder i vårt område er det nå mulighet for å velge navnet minnelund. Det betyr at askeurnen settes ned på en bestemt del av kirkegården som er pent opparbeidet og avsatt til dette formålet. Et skilt med navnet på den som er død settes opp på et felles minnesmerke. Navnskiltet blir i utgangspunktet stående i 20 år, men perioden kan forlenges.

Minnelund Sem gravlund

Bildet viser den nye minnelunden på Sem kirkegård.

Kontakt Oss
x