Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå - lokalt og tradisjonsrikt.

Avdelingskontorer på Nøtterøy, Stokke, Revetal og Tjølling i Larvik.

****

Direkteoverføring/streaming av seremoni - klikk her!

****

 

Viktig informasjon  - Koronasituasjonen.

Det er en svært spesiell og krevende situasjon som vi alle opplever og er en del av for tiden. Alle er vi berørt på en eller annen måte. Landet har en felles dugnad for å begrense smittespredingen av koronaviruset, noe vi også ønsker å bidra med.

I den anledning ønsker vi, til beste for pårørende og oss selv, å ha begrenset kontakt. Samtaler rundt planlegging og forberedelser til seremonien vil vi ha over telefon. Dette har vi god erfaring med fra tidligere og det settes av god tid til hver familie. På våre hjemmesider finnes den samme informasjonen som vårt brosjyremateriell her på kontoret.

Seremonien vil bli gjennomført med kun nærmeste familie til stede. De fleste kommuner har retningslinjer som tilater 20 personer. Vi har stor forståelser for at dette kan være ekstra leit og vanskelig i en allerede tung tid. Retningslinjene fra offentlige mynigheter er ment til det beste for oss alle og vil bli fulgt. 

Bilder fra seremonien vil alle familier få digitalt umiddelbart etterpå. Bildene kommer på en link som lett kan videresendes til alle som ikke har vært til stede.

Noen seremonier vil også sendes direkte (live, streamet, uten kostnad. Se under fanen til høyre, AKTUELT, Direkteføring av seremoni). Det er digitale løsninger og retningslinjer som ivaretar personvern.

Skal du følge i en seremoni ber vi deg om å ikke håndhilse eller gi en klem. Dette for å unngå smittefare. Legg hånden på brystet og gi et vennlig nikk, et smil eller si noen ord. I seremonirommet sitter vi på annenhver benk, men god avstand.

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål. Vi er som alltid tilgjengelig hele døgnet hele uken.

Ta vare på hverandre!

Kontakt Oss
x